Pracownicy Katedry na międzynarodowej konferencji naukowej World Economy 2019


W dniach 9-10 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa World Economy 2019 pod hasłem: "Learning from the Past and Designing the Future", zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Na konferencji pracownicy Katedry przedstawili:

  • prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc - referat pt. "The development of firm's intangible resources in international network";

  • mgr Magdalena Grochal-Brejdak - prezentację pt. "De-internationalisation of e-commerce firms - a case of financial e-service company"; w prezentacji zawarto wyniki badań realizowanych w ramach projektu pt. "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki;

  • dr Monika Sulimowska-Formowicz - poster nt. "Znaczenie doświadczenia współpracy międzynarodowej dla zasobów relacyjnych firmy"; poster prezentował wyniki badań realizowanych w ramach projektu pt. "Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.