Dr Paulina Żmijowska

Publikacje z lat 2000-2020: 

 

 • Żmijowska, P. (2015), Walczące komunikaty (?). [In:] Świat i Słowo. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, nr 1(24).

 • Żmijowska, P. (2014), (A)symetrycznie doskonali opublikowany. [In:] Świat i Słowo. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, nr 2.

 • Żmijowska, P. (2017), Communicating emotions. The message of the „moment” in social media and the recipient. [In:] red. Bernacki, M., Piątek, K., Bałdys, P. Media i Społeczeństwo. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, nr 7.
 • Żmijowska, P. (2017), Uczelnia w obliczu medialnych wyzwań. [In:] red. Mizerová, S., Plesník, L. Slavica Iuvenum XVIII Mezinárodní setkání mladých slavistů. Ostrava: University of Ostrava.
 • Żmijowska, P. (2018), Komunikacja w dobie nowych technologii. Społeczeństwo social media na wybranym przykładzie.[In:] Гуманітарний корпус. Випуск 1. Kijów, Ukraina.
 • Żmijowska, P. (2018), Internet marketing as a tool to build image of being fit. Brand management. [In:] Quaere vol. VIII. Hradec Králové, Republika Czeska.
 • Żmijowska, P. (2018), Playing with Information. Digital Society and Communication.[In:] red. Bernacki, M., Piątek, K., Bałdys, P. Media i Społeczeństwo. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, nr 8.
 • Żmijowska, P. (2021), Przestrzeń społeczna w mediach. Kreowanie wizerunku bycia fit na przykładzie przeprowadzonego badania dotyczącego stylu życia polskich internautów. [In:] red. Bernacki, M., Piątek, K., Bałdys, P. Media i Społeczeństwo. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, nr 14.

Rozdział w monografii: 

 • Żmijowska, P. (2016), Social media jako przestrzeń wspierająca ratowanie dziedzictwa kulturowego – na przykładzie ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich. [In:] red. Bernacki, M., Pysz, R. Czytanie miasta Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Bielsko-Biała.
 • Żmijowska, P. (2021), Okiem współorganizatora – nowoczesne inicjatywy kulturalne na przykładzie TEDxBielskoBiała oraz Inicjatywa 2.15.[In:] red. Bernacki, M., Matuszek, A. Czytanie miasta 2 Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Bielsko-Biała.
 • Żmijowska, P. (2020), Poszukiwania Miłosza w nowych mediach – perspektywa pogranicza. [In:] red. Bernacki, M. Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, głosy, nowe rozpoznania. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

https://scholar.google.pl/citations?user=jtmCzwcAAAAJ&hl=pl&oi=ao