Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca Katedry z zagranicą

Współpraca międzynarodowa Katedry, rozwijana w kraju i zagranicą, przejawia się w obszarze nauki, dydaktyki oraz w wymiarze organizacyjnym.

W obszarze nauki współpraca ta wyraża się bardzo aktywnym uczestnictwem pracowników Katedry w konferencjach organizowanych cyklicznie przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe takie jak: European Academy of International Business (EIBA), Academy of International Business (AIB), European Marketing Academy (EMAC), Industrial Marketing and Purchasing Groupe (IMP) oraz innych np. Vaasa Conference on International Business.

Międzynarodowa aktywność naukowa pracowników Katedry sprawia, że są oni członkami międzynarodowych stowarzyszań naukowych tj. EIBA, AIB i EMAC, uczestnicząc w wielu różnych aktywnościach tych organizacji.

Zespół Katedry angażuje się także w organizację konferencji i seminariów o zasięgu międzynarodowym. W listopadzie 2012 roku odbyła się konferencja z udziałem gości zagranicznych nt. Models of firms’ internationalisation. Theoretical and methodological background, and research results, November 2012, Katowice, Poland.

We wrześniu 2014 roku zespół Katedry współorganizował z European Marketing Academy 5th EMAC Regional Conference. Marketing Challenges in Emerging Markets, September 2014, Katowice, Poland. W konferencji tej wzięli udział uczestnicy z 19 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Ponadto zorganizowane zostało seminarium doktorskie 5th EMAC Regional Conference Doctoral Seminar i warsztat metodologiczny dla doktorantów z kilku krajów, który prezentowali swoje koncepcje rozpraw doktorskich przed międzynarodowym Faculty stworzonym przez akademików z wiodących uniwersytetów europejskich. Konferencji towarzyszyło także spotkanie edytorów (Meet-the-Editors) uznanych międzynarodowych i regionalnych czasopism z zakresu marketingu i pokrewnych specjalności, które były afiliowane przy tej konferencji. Krótka relacja z konferencji dostępna pod linkiem: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/5th-emac-regional-conference.html

Skutkiem zaangażowania prof. dr hab. Mai Szymury-Tyc w międzynarodowym środowisku naukowym było pełnienie przez nią dwukrotne w latach 2012-2017 funkcji Przedstawiciela Narodowego EMAC w Polsce.

Prof. dr hab. Maja Szymura–Tyc jest także często powoływanym i cenionym recenzentem artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym od 2017 roku członkiem Editorial Team wydawnictwa Emerald, wydającego czasopisma z listy JCR.

Międzynarodowa współpraca Katedry w obszarze dydaktyki polega na wspieraniu  międzynarodowych programów mobilności studentów i wykładowców koordynowanych przez UE Katowice (np. IEIBE - International Experience in International Business Education) oraz goszczeniu wykładowców zagranicznych z wielu krajów. Prof. Mario Glowik (Technische Hochschule Wildau, Technical University of Applied Sciences, and Berlin School of Economics and Law, Niemcy) przez trzy lata był zatrudniony w Katedrze w charakterze visiting professor. Prof. Reiner Springer (Vienna University of Economics and Business Administration, Austria) był wielokrotnie zapraszany przez Katedrę jako visiting professor prowadzący wykłady dla studentów kierunku International Business. Podobnie prof. Udo Wagner (University of Vienna, Austria), dr Matevž Rašković (University of Ljubljana, Słowenia), prof. Durdana Ozretic-Dosen (University of Zagreb, Chorwacja), prof. Stefan Gürtler (University of Applied Sciences Northwestern, Olten, Szwajcaria) oraz prof. Wildham Loopesco (University of Colorado, USA), którzy wspierali  dydaktyczną ofertę Katedry w latach 2012-2019.

Pracownicy Katedry są aktywnymi wykładowcami na wielu uczelniach europejskich w ramach Erasmus Teaching Programme, programu CEEPUS oraz na uczelniach pozaeuropejskich. I tak np. prof. dr hab. Maja Szymura–Tyc wykładała w Hogeschool voor Wetenschap & Kunst HONIM w Brukseli (Belgia) oraz Vienna University of Economics and Business Administration (Austria). Dr hab. Monika Sulimowska - Formowicz prowadziła wykłady w Tallin University of Technology (Estonia) oraz University of Lublijana (Słowenia). 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3