5th EMAC Regional Conference

W dniach 24-26 września 2014 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościł 5th EMAC Regional Conference. Marketing Theory Challenges in Emerging Markets.

Konferencja ta została zorganizowana we współpracy z European Marketing Academy (EMAC). EMAC to największe europejskie stowarzyszenie naukowe skupiające naukowców zainteresowanych szeroko ujmowaną problematyką marketingu, prowadzących badania w tym zakresie.

EMAC Regional Conference jest konferencją adresowaną w szczególności do badaczy marketingu i pokrewnych subdyscyplin, uwzględniających w swych badaniach perspektywę rynków wschodzących, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Służy ona rozwojowi badań oraz współpracy środowisk naukowych z tego obszaru w ramach EMAC. W konferencji zorganizowanej przez naszą uczelnię wzięło udział 70 osób z 19. krajów, w tym 3. pozaeuropejskich. Na konferencji reprezentowane były najlepsze uczelnie ekonomiczne kontynentalnej Europy.

Obrady Konferencji toczyły się w 12 równoległych sesjach w ramach ośmiu ścieżek tematycznych tj. teoria i strategia marketingu, zachowania konsumenta, zarządzanie produktem i innowacje, kanały marketingowe i logistyka, komunikacja marketingowa i nowe media, marketing i biznes międzynarodowy, B2B marketing i networking. Konferencji towarzyszyło spotkanie z wydawcami wiodących czasopism marketingowych, zarówno o zasięgu globalnym, jak i regionalnym. Ponadto, Konferencję poprzedziło Seminarium Doktorskie, poświęcone dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich, połączone z warsztatem metodologicznym, prowadzonym przez najbardziej doświadczonych badaczy EMAC.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.