Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka

Zakres kształcenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem obejmuje sposoby tworzenia zasobów strategicznych przedsiębiorstwa i rozwijania kompetencji strategicznych, metody tworzenia strategii korporacyjnych i strategii biznesów opartych na kluczowych źródłach przewagi konkurencyjnej, tworzenie infrastruktury rzeczowej i organizacyjnej dla rozwijania strategii przedsiębiorstw (nowoczesne struktury organizacyjne, nowoczesne formy organizacji produkcji, wykorzystanie Internetu w komunikowaniu się z uczestnikami rynku), tworzenie kontekstu społeczno-kulturowego w procesie zarządzania strategicznego, nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem (analiza strategiczna, zarządzanie kapitałem intelektualnym, TQM, Lean Management (LM), controlling), strategiczne i operacyjne zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa (podstawy i procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz finansowych w sytuacji niepewności i ryzyka), globalne aspekty zarządzania współczesnymi korporacjami oraz praktyczne aspekty zarządzania strategicznego. 

Kształcenie ukierunkowane jest również na sposoby tworzenia strategicznych zasobów finansowych przedsiębiorstwa wykorzystujące warunki krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych; uwarunkowania i zakres współpracy przedsiębiorstw z bankami; nowoczesne metody zarządzania wartością przedsiębiorstwa z punktu widzenia interesów właścicieli, kadry menedżerskiej i pracowników; diagnozowanie sytuacji finansowej podmiotów gospodarujących i planowanie ich cash flow; formalno – prawne aspekty kontroli finansowej działalności podmiotów; metody diagnozowania obszarów ryzyka i jego minimalizacji w zarządzaniu kapitałowym; zarządzanie portfelem inwestycyjnym podmiotów. 

 

Do góry

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3