Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego (1957 - 1969)

"Korzenie" naukowe Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem sięgają lat 50-tych, wtedy to powstał Zakład Ekonomiki Węgla. Na jego podstawie powstała Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa. W tym okresie zainteresowania pracowników rozwijały się wokół takich nurtów badawczych jak: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych (szczególnie górniczych) oraz analiza działalności gospodarczej. Utworzona została również pracownia organizatorska przy Katedrze.

Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa (1970 - 1991)

Kolejną istotną zmianą strukturalną było utworzenie instytutów. W Instytucie Ekonomiki Przemysłu powstał Zakład Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, kontynuując działalność Katedry. W tym okresie wyłonił się również nurt badań nad organizacją i zarządzaniem, racjonalizacją działalności przedsiębiorstw oraz planowaniem strategicznym.

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem (od 1991)

Wraz z utworzeniem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem pojawiły się nowe kierunki badawcze, które dały początek obecnie prowadzonym badaniom naukowym. Znaczące obszary badawcze to: zarządzanie strategiczne, dynamika organizacji, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością.

 

opracowali:
Marlena Smuda-Kocoń

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3