Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe "Synergia" działające przy Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem zostało powołane decyzją Rektora z dnia 7 marca 2006 roku. Celem przyświecającym założycielom Koła była chęć poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania, rozwijania umiejętności organizatorskich, a także realizacji własnych zainteresowań naukowych. Tym zamierzeniom  zostały podporządkowane cele statutowe Koła, wśród których można wymienić m.in. organizację seminariów, warsztatów, konferencji i branie czynnego udziału w tego rodzaju spotkaniach organizowanych przez inne podmioty, współpraca z instytucjami publicznymi i gospodarczymi, czy też integracja środowiska młodych naukowców i studentów.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3