Konferencja: Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego. Jak zwiększyć efektywność nadzoru? - zmiany legislacyjne i nowe technologie.

"W dniu 21 czerwca w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się Kongres Corporate Governance 2022. Wydarzenie objęte zostało m.in. Honorowym Patronatem JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak oraz Ministra Aktywów Państwowych. 

To już trzecia edycja debaty z cyklu Perspektywy Rozwoju Nadzoru Korporacyjnego oraz Audytu Wewnętrznego. W trakcie tegorocznego spotkania uczestnicy zastanawiali się jak zwiększyć efektywność nadzoru. W tym kontekście omawiane były wpływające na jego jakość zmiany legislacyjne, które wejdą w życie od 13 października 2022 r. wraz z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, a także nowe technologie. (...)

Spotkanie otwarte zostało wystąpieniem JM Rektor prof. dr hab. Celiny M. Olszak, która powitała licznie zgromadzonych gości. Następnie przed audytorium wystąpił dr inż. Tomasz Zieliński Przewodniczący Rady Programowej – Prodziekan i Dyrektor Filii UE w Rybniku, a także Iwona Bogucka – Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska. Merytoryczną część debaty zainicjował prof. dr hab. Adam Samborski – Kierownik Katedry Zarządzania – Przewodniczący Rady Programowej, wprowadzając słuchaczy w złożoną tematykę corporate governance.(...)"

Organizatorem konferencji była:
Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
oraz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

źródło informacji: Relacja z konferencji

więcej informacji także na Stronie konferencji

Seminarium Naukowe pt.: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej

W dniu 16.06.2021 roku odbyło się Seminarium Naukowe pt.: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej, zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Uczestniczyli w nim: Zespół badawczy kierowany przez Panią dr Agnieszkę Dziubińską oraz zaproszeni Goście – Pracownicy Naukowi z następujących ośrodków naukowych w Polsce: - Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, - Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, - Politechniki Opolskiej, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Było to kolejne z cyklu spotkań w ramach badań nad „Emergentną naturą organizacji”. Do tej pory, podejmowane dyskusje pomagały uchwycić aktualne problemy z obszaru zarządzania strategicznego, których ujęcie wydaje się niejednoznaczne szczególnie, gdy uwzględnić stanowisko wynikające z teorii i punkt widzenia praktyków zarządzania. Spotkania te wpisują się w szerszy dyskurs nad granicami teorii nauk o zarzadzaniu i jakości. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej za pomocą platformy Google Meet.

Seminarium „Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się”

W dniu 29 kwietnia 2021 r. pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem uczestniczyli w Seminarium organizowanym przez pracowników Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie poświęcono problemowi zachowań strategicznych w warunkach niepewności. Podstawą dyskusji były wyniki badań zwartych w książce pt. „Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się” pod redakcją Pani dr Agnieszki Dziubińskiej, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dyskusji udział wzięli Pracownicy Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zaproszeni Goście. Podczas Seminarium Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii: Pani dr Ewa Czyż-Gwiazda, Pani dr Agnieszka Dziubińska, Pan dr Adam Janiszewski, Pani dr Dominika Kołodziej, Pan dr hab. prof. UE Włodzimierz Rudny, Pan mgr Rafał Rydzewski przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z obszarem badawczym dotyczącym rynków wyłaniających się, wprowadzających nową, oryginalną jakość, która sprzyja pojawianiu się zachowań organizacji odmiennych od tradycyjnych.

W ramach badań analizy problemu badawczego dokonano w dwóch wymiarach: o charakterze bardziej praktycznym, ściśle związanym z konkretnymi doświadczeniami przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się i drugim prowadzonym na wyższym poziomie ogólności, w oparciu o literaturę przedmiotu. Jednym z efektów dyskusji było otwarcie nowych pól badawczych w zakresie granic tradycyjnego paradygmatu dyscypliny zarządzania strategicznego. Wyniki badań opublikowanych w monografii są wynikiem szerszych badań nad emergentną naturą organizacji, które prowadzone są w zespole badawczym w ramach realizacji potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Emergentna natura organizacji”. Wstępnie zaplanowano następne spotkanie, które będzie miało otwarty charakter. Zachęcamy do lektury naszej książki i dzielenia się refleksami związanymi z jej treścią. :)

oprac.: Dominika Kołodziej

 

Konferencje i seminaria naukowe zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • V Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania.

data i miejsce: 4 grudnia 2018, Centrum Nowoczesnych Technologi i Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • IV Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy 

data i miejsce: 5 grudnia 2017, Centrum Nowoczesnych Technologi iInformatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

  • Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy

data i miejsce: 29 listopad 2016, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesność Przemysłu i Usług

data i miejsce: 13-15 październik 2016, Ustroń

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

  • Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku  - doświadczenia i perspektywy

data i miejsce: 1 grudnia 2015, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizatorzy: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania

data i miejsce: 27 listopada 2014, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

organizatorzy: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania UE Katowice)

  • Międzynarodowe seminarium V Forum Podatnika

data i miejsce: 3 czerwca 2014, Vancouver, Kanada

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach, Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych na Ukrainie w Irpieniu, Stowarzyszenie Podatników w Polsce

Seminarium odbyło się równolegle do World Taxpayers Conference, Vancouver 2014

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sustainability: gospodarka-ekologia-zarządzanie

data i miejsce: 10-11 kwietnia 2014, Irpień, Ukraina

organizatorzy: Ministerstwo Dochodów i Opłat Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zaporoski Uniwersytet Narodowy.

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesność przemysłu i usług

data i miejsce: 17-19 października 2013, Ustroń

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa IV Forum Podatnika oraz seminarium naukowe na Ukrainie

W dniu 3 lipca 2013 roku w murach Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w Irpieniu k. Kijowa we współpracy z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz ze Stowarzyszeniem Podatników w Polsce odbyło się IV Forum Podatnika. W dniach 6-7 czerwca 2013 roku u ukraińskiego partnera odbyło się z kolei seminarium naukowe pt. Wyzwania organizacji w transformującym się otoczeniu. Kierunki i wyniki badań, w którym udział wzięli jako współorganizatorzy pracownicy Zakładu Zarządzania Strategicznego.