Seminarium Naukowe pt.: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej

W dniu 16.06.2021 roku odbyło się Seminarium Naukowe pt.: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej, zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Uczestniczyli w nim: Zespół badawczy kierowany przez Panią dr Agnieszkę Dziubińską oraz zaproszeni Goście – Pracownicy Naukowi z następujących ośrodków naukowych w Polsce: - Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, - Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, - Politechniki Opolskiej, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Było to kolejne z cyklu spotkań w ramach badań nad „Emergentną naturą organizacji”. Do tej pory, podejmowane dyskusje pomagały uchwycić aktualne problemy z obszaru zarządzania strategicznego, których ujęcie wydaje się niejednoznaczne szczególnie, gdy uwzględnić stanowisko wynikające z teorii i punkt widzenia praktyków zarządzania. Spotkania te wpisują się w szerszy dyskurs nad granicami teorii nauk o zarzadzaniu i jakości. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej za pomocą platformy Google Meet.

Seminarium „Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się”

W dniu 29 kwietnia 2021 r. pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem uczestniczyli w Seminarium organizowanym przez pracowników Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie poświęcono problemowi zachowań strategicznych w warunkach niepewności. Podstawą dyskusji były wyniki badań zwartych w książce pt. „Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się” pod redakcją Pani dr Agnieszki Dziubińskiej, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dyskusji udział wzięli Pracownicy Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zaproszeni Goście. Podczas Seminarium Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii: Pani dr Ewa Czyż-Gwiazda, Pani dr Agnieszka Dziubińska, Pan dr Adam Janiszewski, Pani dr Dominika Kołodziej, Pan dr hab. prof. UE Włodzimierz Rudny, Pan mgr Rafał Rydzewski przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z obszarem badawczym dotyczącym rynków wyłaniających się, wprowadzających nową, oryginalną jakość, która sprzyja pojawianiu się zachowań organizacji odmiennych od tradycyjnych.

W ramach badań analizy problemu badawczego dokonano w dwóch wymiarach: o charakterze bardziej praktycznym, ściśle związanym z konkretnymi doświadczeniami przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się i drugim prowadzonym na wyższym poziomie ogólności, w oparciu o literaturę przedmiotu. Jednym z efektów dyskusji było otwarcie nowych pól badawczych w zakresie granic tradycyjnego paradygmatu dyscypliny zarządzania strategicznego. Wyniki badań opublikowanych w monografii są wynikiem szerszych badań nad emergentną naturą organizacji, które prowadzone są w zespole badawczym w ramach realizacji potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Emergentna natura organizacji”. Wstępnie zaplanowano następne spotkanie, które będzie miało otwarty charakter. Zachęcamy do lektury naszej książki i dzielenia się refleksami związanymi z jej treścią. :)

oprac.: Dominika Kołodziej

 

Konferencje i seminaria naukowe zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • V Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania.

data i miejsce: 4 grudnia 2018, Centrum Nowoczesnych Technologi i Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • IV Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy 

data i miejsce: 5 grudnia 2017, Centrum Nowoczesnych Technologi iInformatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

  • Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy

data i miejsce: 29 listopad 2016, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesność Przemysłu i Usług

data i miejsce: 13-15 październik 2016, Ustroń

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

  • Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku  - doświadczenia i perspektywy

data i miejsce: 1 grudnia 2015, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

organizatorzy: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

  • Konferencja Naukowa pt. Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania

data i miejsce: 27 listopada 2014, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

organizatorzy: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania UE Katowice)

  • Międzynarodowe seminarium V Forum Podatnika

data i miejsce: 3 czerwca 2014, Vancouver, Kanada

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach, Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych na Ukrainie w Irpieniu, Stowarzyszenie Podatników w Polsce

Seminarium odbyło się równolegle do World Taxpayers Conference, Vancouver 2014

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sustainability: gospodarka-ekologia-zarządzanie

data i miejsce: 10-11 kwietnia 2014, Irpień, Ukraina

organizatorzy: Ministerstwo Dochodów i Opłat Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zaporoski Uniwersytet Narodowy.

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowoczesność przemysłu i usług

data i miejsce: 17-19 października 2013, Ustroń

organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa IV Forum Podatnika oraz seminarium naukowe na Ukrainie

W dniu 3 lipca 2013 roku w murach Narodowego Uniwersytetu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w Irpieniu k. Kijowa we współpracy z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz ze Stowarzyszeniem Podatników w Polsce odbyło się IV Forum Podatnika. W dniach 6-7 czerwca 2013 roku u ukraińskiego partnera odbyło się z kolei seminarium naukowe pt. Wyzwania organizacji w transformującym się otoczeniu. Kierunki i wyniki badań, w którym udział wzięli jako współorganizatorzy pracownicy Zakładu Zarządzania Strategicznego.