Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja: Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki

W dniu 8 grudnia 2022r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki", Konferencja organizowana była przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego, Wydział Zarządzania oraz State Tax University, Faculty of social and humanitarian technologies and management, Ukraine.

Tematyka konferencji obejmowała:

  • Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami w warunkach niepewności
  • Niepewność jako atrybut otoczenia współczesnej organizacji
  • Praktyczne doświadczenia organizacji w warunkach niepewności

Konferencja stanowiła część cyklu spotkań w ramach badań pt. "Emergentna natura organizacji" (prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).  

Nagranie transmisji konferencji w serwisie Youtube: https://www.youtube.com/live/zAW5FR0Slwc 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konferencji: https://lp.akademiagornoslaska.pl/niepewnosc

Konferencja: International scientific and practical conference "War and Tourism"

11 listopada 2022 roku miała miejsce współorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem. Konferencja skupiała się na wielu aspektach przemysłu turystycznego w czasie wojen i konfliktów zbrojnych. Konferencja podejmowała temat z perspektywy globalnej jak i Ukrainy analizując wpływ wojny ukraińsko-rosyjskiej na turystykę międzynarodową, straty w turystyce z powodu skutków wojen, zarządzanie ryzykiem i innych.

Szczegóły na temat konferencji TUTAJ

Sporządził na podstawie informacji o konferencji mgr Rafał Rydzewski

Konferencja: Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego. Jak zwiększyć efektywność nadzoru? - zmiany legislacyjne i nowe technologie.

"W dniu 21 czerwca w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się Kongres Corporate Governance 2022. Wydarzenie objęte zostało m.in. Honorowym Patronatem JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak oraz Ministra Aktywów Państwowych. 

To już trzecia edycja debaty z cyklu Perspektywy Rozwoju Nadzoru Korporacyjnego oraz Audytu Wewnętrznego. W trakcie tegorocznego spotkania uczestnicy zastanawiali się jak zwiększyć efektywność nadzoru. W tym kontekście omawiane były wpływające na jego jakość zmiany legislacyjne, które wejdą w życie od 13 października 2022 r. wraz z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, a także nowe technologie. (...)

Spotkanie otwarte zostało wystąpieniem JM Rektor prof. dr hab. Celiny M. Olszak, która powitała licznie zgromadzonych gości. Następnie przed audytorium wystąpił dr inż. Tomasz Zieliński Przewodniczący Rady Programowej – Prodziekan i Dyrektor Filii UE w Rybniku, a także Iwona Bogucka – Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska. Merytoryczną część debaty zainicjował prof. dr hab. Adam Samborski – Kierownik Katedry Zarządzania – Przewodniczący Rady Programowej, wprowadzając słuchaczy w złożoną tematykę corporate governance.(...)"

Organizatorem konferencji była: Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Więcej informacji także na Stronie konferencji

Seminarium Naukowe: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej

W dniu 16.06.2021 roku odbyło się Seminarium Naukowe pt.: O zarządzaniu strategicznym w warunkach niepewności… inaczej, zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Uczestniczyli w nim: Zespół badawczy kierowany przez Panią dr Agnieszkę Dziubińską oraz zaproszeni Goście – Pracownicy Naukowi z następujących ośrodków naukowych w Polsce: - Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, - Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, - Politechniki Opolskiej, - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Było to kolejne z cyklu spotkań w ramach badań nad „Emergentną naturą organizacji”. Do tej pory, podejmowane dyskusje pomagały uchwycić aktualne problemy z obszaru zarządzania strategicznego, których ujęcie wydaje się niejednoznaczne szczególnie, gdy uwzględnić stanowisko wynikające z teorii i punkt widzenia praktyków zarządzania. Spotkania te wpisują się w szerszy dyskurs nad granicami teorii nauk o zarzadzaniu i jakości. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej za pomocą platformy Google Meet.

Opracowała dr Dominika Kołodziej

Seminarium Naukowe: Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się

W dniu 29 kwietnia 2021 r. pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem uczestniczyli w Seminarium organizowanym przez pracowników Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spotkanie poświęcono problemowi zachowań strategicznych w warunkach niepewności. Podstawą dyskusji były wyniki badań zwartych w książce pt. „Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się” pod redakcją Pani dr Agnieszki Dziubińskiej, wydanej w 2020 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dyskusji udział wzięli Pracownicy Katedry Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zaproszeni Goście. Podczas Seminarium Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii: Pani dr Ewa Czyż-Gwiazda, Pani dr Agnieszka Dziubińska, Pan dr Adam Janiszewski, Pani dr Dominika Kołodziej, Pan dr hab. prof. UE Włodzimierz Rudny, Pan mgr Rafał Rydzewski przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z obszarem badawczym dotyczącym rynków wyłaniających się, wprowadzających nową, oryginalną jakość, która sprzyja pojawianiu się zachowań organizacji odmiennych od tradycyjnych.

W ramach badań analizy problemu badawczego dokonano w dwóch wymiarach: o charakterze bardziej praktycznym, ściśle związanym z konkretnymi doświadczeniami przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się i drugim prowadzonym na wyższym poziomie ogólności, w oparciu o literaturę przedmiotu. Jednym z efektów dyskusji było otwarcie nowych pól badawczych w zakresie granic tradycyjnego paradygmatu dyscypliny zarządzania strategicznego. Wyniki badań opublikowanych w monografii są wynikiem szerszych badań nad emergentną naturą organizacji, które prowadzone są w zespole badawczym w ramach realizacji potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Emergentna natura organizacji”. Wstępnie zaplanowano następne spotkanie, które będzie miało otwarty charakter. Zachęcamy do lektury naszej książki i dzielenia się refleksami związanymi z jej treścią. :)

Opracowała dr Dominika Kołodziej

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca