Kontakt

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

ul. ks. bpa S. Adamskiego 7
40-069 Katowice
Budynek N, pok. 233, 374-382

zzp@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice