Przejdź do menu Przejdź do treści

Dobiegł końca program dydaktyczny Modern Logistics

W dniu 27 czerwca br. uroczysta gala zakończyła międzynarodowy dwutygodniowy program dydaktyczny (Erasmus IP) pt. Modern Logistics: Enhancing Entrepreneurial Skills and Motivation.

Podczas gali rozdano nagrody w kilku konkursach, które odbyły się w trakcie trwania programu. Laureatami głównego konkursu - na najlepszy projekt innowacji w usługach logistycznych - zostały zespoły w składzie:

Track 1: Ivana Babocká, Nikoleta Belancová, José Raúl García García, Miguel Rodríguez García, Madelaine Schneider, Maximilian Staub: projekt pt. Unmanned Logistic Systems:

Track 2: Giedrė Budvytytė, Karolina Cieślar, Andrzej Hanusik, Michał Kaim, Jan Lang, Thomas Maas: projekt pt. Magneto:

Druga połowa programu Modern Logistics obfitowała w interesujące zajęcia merytoryczne. W sobotę 21 czerwca br. odbyły się warsztaty dotyczące zarządzania kryzysowego przeprowadzone przez Panią Karolinę Lubieniecką-Kocoń z Katedry Transportu. W poniedziałek Prof. dr Thomas Bousonville z Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes zaprezentował przebieg i wyniki badań, których celem była minimalizacja kosztów funkcjonowania floty transportowej operatora logistycznego. Tego samego dnia studenci NKL DIALOG przeprowadzili też turniej z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej TransEDU firmy Logintrans.

We wtorek uczestnicy programu zapoznali się z infrastrukturą logistyczną Litwy, której poświęcone było wystąpienie przedstawicieli Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Drugą część dnia wypełniła wizyta studyjna w przedsiębiorstwie Seifert Polska w Mysłowicach.

Kolejny dzień programu rozpoczęły warsztaty zrealizowane przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie poświęcone metodzie 5S w logistyce produkcji. Sesję popołudniową wypełniły dwa wykłady przeprowadzone przez przedstawicieli firmy FIEGE: Andrzeja Wątrobińskiego oraz Agaty Wydmańskiej. Tematyka wykładów dotyczyła procesów rekrutacji oraz CSR operatorów logistycznych.

W czwartek dziesięć międzynarodowych zespołów studentów, podzielonych na dwie ścieżki, prezentowało opracowane przez siebie projekty innowacji w usługach logistycznych. Projekty oceniało jury złożone z przedstawicieli uniwersytetów partnerskich oraz przedsiębiorstw. Natomiast w piątek, który był ostatnim dniem programu, studenci uczestniczyli w wizytach studyjnych w firmie Fiat Auto Poland oraz Maspex.

Program powstał dzięki wspólnej inicjatywie Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów, Katedry Logistyki Ekonomicznej oraz Naukowego Koła Logistyki DIALOG. Partnerem programu było Polskie Towarzystwo Logistyczne. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Erasmus.

Organizatorzy programu (Dominika Janik-Hornik, dr Piotr Hanus, dr Krzysztof Niestrój, dr Marcin Świtała oraz Izabela Preś, Magdalena Szwagrzyk, Ewelina Wiśniewska) pragną podziękować za pomoc merytoryczną i organizacyjną:

  • profesorom uczelni partnerskich, którymi byli: Ivona Bajor, Brigita Boorová, Thomas Bousonville, José Antonio Comesaña Benavides, Arturo José Fernández González, Jesús García Arca, Janka Loviškova, Juozas Merkevičius, José Carlos Prado Prado, Ratko Stanković, Anne Steinhaus, Aidas Vasilis Vasiliauskas, Virgilija Zinkevičiūtė;
  • przedstawicielom przedsiębiorstw: Annie Ossowskiej, Ireneuszowi Plazie (BeLean), Annie Oleksy (Azymut Consulting), Simonowi Szczepanikowi (Seifert Polska), Grzegorzowi Prorokowi (Transporeon), Agacie Wydmańskiej, Andrzejowi Wątrobińskiemu (FIEGE), Monice Kaczmarczyk (Logintrans), Jerzemu Granowskiemu (Fiat Auto Poland), Jarosławowi Brodzie (Maspex);
  • Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. UE dr. hab. Wojciechowi Dyduchowi;
  • pracownikom naszego Uniwersytetu: Karolinie Lubienieckiej-Kocoń (Katedra Transportu), dr. Adrianowi Pyszce, Michałowi Bartoszewiczowi, Danielowi Gajdzie (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi), prof. UE dr hab. Danucie Kisperskiej-Moroń, dr Edycie Klosie, Dagmarze Jarosz, Krzysztofowi Zowadzie (Katedra Logistyki Ekonomicznej);
  • pracownikom Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów: Monice Ostrowskiej, Renacie Lipczak, Marcie Koziarz, Małgorzacie Sawickiej oraz stażystce Monice Chmielewskiej;
  • studentom z Naukowego Koła Logistyki DIALOG oraz Studenckiego Koła Naukowego HRD.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3