Kolejny partner Koła Naukowego


Miło nam poinformować, że w dniu 22.01.2020 r. działające przy Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Koło Naukowe Human Resources Development zyskało nowego partnera. Opiekunowie Koła – mgr Łucja Waligóra i mgr Krzysztof Wąsek podpisali umowę dotyczącą współpracy z Kołem Naukowym „Synergia” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, reprezentowanym przez mgr Martę Martyniak i Pana Pawła Wojciechowskiego. W ramach współpracy obydwu kół planowane są wspólne wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze naukowo-dydaktycznym. Serdecznie dziękujemy nowemu partnerowi za zaufanie oraz chęć współpracy. Liczymy na owocną kooperację na wielu płaszczyznach.

Serdecznie dziękujemy nowemu partnerowi za zaufanie oraz chęć współpracy. Liczymy na owocną kooperację na wielu płaszczyznach.