Nasi pracownicy na konferencji Academy of Management w Stanach Zjednoczonych


W dniach 10-14 sierpnia 2018 roku pracownicy Katedry - Prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski oraz mgr Daniel Gajda, uczestniczyli w konferencji naukowej organizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie badaczy „Academy of Management” w Chicago.

W trakcie obrad Profesor Zbierowski wygłosił referat pt.: „Supporting entrepreneurial orientation by improvising”. Współautorem opracowania jest dr Milena Gojny-Zbierowska z Katedry Przedsiębiorczości.

Mgr Daniel Gajda, oprócz udziału w prelekcjach, rozwijał swoje umiejętności badawcze w ramach warsztatów dla doktorantów "Organizational Behavior Doctoral Consortium".