Przejdź do menu Przejdź do treści

Nasz pracownik prelegentem Szóstego Kolokwium Noblowskiego

W dniu 16 grudnia 2020 r. pracownik naszej Katedry – mgr Łucja Waligóra wystąpiła w roli prelegenta Szóstego Kolokwium Noblowskiego. Organizatorami tego wydarzenia była Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, kierowana przez dra hab. Artura Walasika, prof. UE oraz Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, kierowana przez dra hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE. Wystąpienie poświecono dorobkowi laureata Nagrody Nobla - Michaelowi Spence’owi.

Michael Spence to laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2001 r. (wspólnie z Josephem E. Stiglitzem i Georgem A. Akerlofem ) za wkład w analizę rynków cechujących się asymetrią informacji, która występuje w sytuacji, gdy jedni uczestnicy rynku mają lepsze informacje niż inni. Spence skupił się szczególnie na informacjach o produktywności pracowników. Zakładając, że pracownik wie więcej o swojej produktywności niż potencjalny pracodawca, Spence pokazał, jak wydajni pracownicy mogą „zasygnalizować” swoją produktywność poprzez formalną edukację.

Asymetria informacji jest to sytuacja, w której jedna ze stron transakcji dysponuje większą ilością informacji od drugiej strony. Zakres informacji, jakim dysponują strony dokonujące transakcji jest zatem zróżnicowany. Asymetria informacji jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych pojawia się także w kontekście rynku pracy. Wówczas funkcjonowanie rynku pracy, na którym występuje asymetria informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, skutkuje bardzo często tym, że płaca nie odpowiada wykonywanej przez pracownika pracy. Występują również trudności oceny przez pracodawcę rzeczywistych możliwości pracownika i wartości jego pracy.

Sposoby ograniczania asymetrii informacji związane są ze zjawiskiem tzw. sygnalizowania, opisanym przez M. Spence’a w pracy pt. „Job Market Signaling” (1973 r.). Zjawisko sygnalizowania ma miejsce w warunkach asymetrii informacji, gdy strona lepiej poinformowana wysyła sygnały (stąd nazwa metody) stronie gorzej poinformowanej, aby skłonić ją do określonego zachowania. Spence rozważa sytuację zatrudniania pracownika, który pracownik chcąc udowodnić swoje kompetencje „sygnalizuje” potencjalnemu pracodawcy swoje umiejętności.

W kontekście rynku pracy, szczególnie zatrudnianie pracowników zróżnicowanych ze względu na wiek w organizacjach staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, a heterogeniczność wieku staje się coraz ważniejszą kwestią organizacyjną. Dlatego istotnym wyzwaniem stojącym przed zarządzającymi zasobami ludzkimi jest umiejętne wykorzystanie potencjału różnych grup wiekowych i doboru odpowiednich narzędzi oraz praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, tak aby zniwelować asymetrię informacji i dbać o rozwój kompetencji pracowników w różnym wieku.

Podczas wystąpienia mgr Łucja Waligóra przedstawiła sylwetkę i obszar badań Noblisty a także zaprezentowała inspiracje modelem sygnalizacji w innych obszarach. Teoria sygnalizacji jest bowiem wykorzystywana w analizie produktów i usług markowych (Waldfogel i Chen, 2006), ofert będących debiutem na giełdzie (Leland i Pyle, 1977) a także podczas badania rynku samochodów używanych (Lewis, Gregory, 2011; Dimoka, Hong, Pavlou, 2012). Ponadto, teorię sygnalizacji można wykorzystać w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w procesach rekrutacji (Piopiunik, Schwerdt, Simon, Woessmann, 2018; Chang, Chin, 2018), awansowania (Riley, 2001; Milgrom, Oster, 1987) i zwalniania pracowników (Gibbons, Katz,1991).

Podczas niezwykle ożywionej dyskusji, padły następujące pytania i sugestie:

 • Jakie zagrożenia mogą wynikać z sygnalizacji?
 • Jak można zapobiegać asymetrii informacji?
 • Jak można wykorzystać teorię sygnalizacji uwzględniając dywidendy na giełdzie?
 • Jaką szkołę myśli ekonomicznych reprezentował Spence?
 • Jakie są negatywne konsekwencje występowania zjawiska asymetrii informacji?
 • Na czym polega uwzględnienie teorii umowy, kontraktu w aspekcie sygnalizacji?
 • Jaka jest różnica między pojęciami „signaling” a „screening” w analizie problemu asymetrii informacji?
 • Jak organy państwowe mogą wpływać na sygnalizację w procesie nauki?
 • Jak wykorzystanie nowych technologii w edukacji może wpłynąć na asymetrię informacji?
 • Jakie powiązanie istnieje między prawem Kopernika-Greshama (gorszy pieniądz wypiera lepszy) a omawianym przez profesora Akerlofa rynkiem „cytryn i wiśni”?
 • Jakie działania mogą wzmacniać lub osłabiać proces sygnalizacji?
 • Jak wskaźnik oszustw może wpływać na niezawodność sygnału?
 • Czy sygnały są mniej skuteczne, gdy występuje pośrednik między nadawcą i odbiorcą sygnału?

W kolokwium odbywającym się w formie zdalnej wzięło udział ponad 60 nauczycieli akademickich i doktorantów, w tym m.in.: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak; Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Maciej Nowak; Rektor Senior dr hab. Robert Tomanek, prof. UE; Przewodniczący Kolegium Zarządzania prof. dr hab. Wojciech Dyduch; Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE; Przewodnicząca Kolegium Ekonomii dr hab. Izabela Ostoj. Wszystkim pracownikom i doktorantom Uniwersytetu dziękujemy za przybycie.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3