Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w projekcie MOOW Code

Pracownicy Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współpracy z partnerami zagranicznymi (ACEEU GmbH Germany, Universita Degli Studi Di Napoli Federico II, Rigas Tehniska Universitate, European E-learning Institute, HelixConnect Europe S.R.L) realizują projekt pt. "Massive Open Online Week for Collaborative Digital Education", współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt MOOW Code ma na celu opracowanie nowego formatu nauczania i wspólnej pracy, który opiera się na mocnych stronach tradycyjnych Massive Open Online Courses (MOOCs), uniwersyteckich Tygodni Przedsiębiorczości oraz internetowych akceleratorów i bootcampów. W przeciwieństwie do tych formatów, MOOW ma dostarczyć w pełni cyfrowe i wysoce interaktywne środowisko uczenia się, które jest ustawione w sztywnych ramach czasowych i jest zaprojektowane tak, aby ułatwić rozwój nowych pomysłów, produktów i rozwiązań poprzez współpracę i współtworzenie.   

Pierwszą częścią projektu jest stworzenie koncepcji i wytycznych strategicznych, podręcznika wdrażania z katalogiem działań oraz platformy online, która będzie służyć jako cyfrowa przestrzeń dla wszystkich działań MOOW. 

Druga faza będzie koncentrować się na podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach przygotowań do pilotażu MOOW na uniwersytetach partnerskich. 

Trzecia faza będzie kulminacją projektu. W jej ramach na każdym z Uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum przeprowadzone zostaną dwa pilotażowe MOOW dotyczące zdrowia psychicznego i cyfrowego zrównoważonego rozwoju. MOOW będzie obejmował cyfrowy kurs, który pozwala w krótkim czasie na zdobycie nowych kwalifikacji, podczas którego studenci, wykładowcy, developerzy mogą pracować zespołowo nad pomysłami i produktami. Towarzyszyć temu będą publiczne wykłady, prelekcje i dyskusje panelowe skierowane do szerszej publiczności. Informacje zwrotne z tych z tych wydarzeń zostaną wykorzystane do dopracowania i ulepszenia ram MOOW. 

Ambicją projektu jest zapoczątkowanie silnego ruchu MOOW w całej Europie poprzez dostarczenie wszystkich wymaganych metod i instrumentów do planowania, organizacji i wdrażania MOOW.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Prof UE dr hab. Agata Austen.Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3