Aktualności

Zaproszenie na Konferencję Nowoczesne Zarządzanie 2019

Konferencja Nowoczesne Zarządzanie 2019 to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Human Resources Development działające przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  Konferencja ma na... [Więcej]


Nowa monografia naszego pracownika

W listopadzie 2018 ukazała się monografia pt.: "Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne" autorstwa Prof. UE dr hab. Przemysława Zbierowskiego. Treść monografii dotyczy zarządzania pozytywnego, a w szczególności wybranych... [Więcej]


Pracownik Katedry na konferencji Przedsiębiorstwo XXI wieku

W dniu 4 grudnia 2018 roku mgr Łucja Waligóra uczestniczyła w V konferencji naukowej z cyklu "Przedsiębiorstwo XXI wieku - Doświadczenia i Perspektywy Zarządzania" zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu... [Więcej]


Pracownik Katedry na konferencji młodych naukowców

W dniu 23 listopada 2018 roku pracownik Katedry - mgr Krzysztof Wąsek uczestniczył w VIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej "Młodzi Naukowcy w Polsce - badania i rozwój", organizowanej przez Wydawnictwo Młodzi Naukowcy w Lublinie. W... [Więcej]


Nasi pracownicy na konferencji Academy of Management w Stanach Zjednoczonych

W dniach 10-14 sierpnia 2018 roku pracownicy Katedry - Prof. UE dr hab. Przemysław Zbierowski oraz mgr Daniel Gajda, uczestniczyli w konferencji naukowej organizowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie badaczy „Academy of Management” w Chicago.... [Więcej]


Pracownik Katedry na konferencji EURAM 2018

W dniach 19-22 czerwca 2018 roku pracownik Katedry mgr Daniel Gajda uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej EURAM 2018 "Research in Action - Accelerating knowledge creation in management" organizowanej przez European Academy of... [Więcej]


Pracownicy i doktoranci Katedry na konferencji „Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji”

W dniach 15 i 16 maja 2018 roku pracownicy i doktoranci Katedry: mgr Łucja Waligóra, mgr Daniel Gajda, mgr Rafał Hoffmann oraz mgr Krzysztof Wąsek uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie kapitałem ludzkim a... [Więcej]