Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Przemysław Zbierowski, Prof. UE

Problematyka: przedsiębiorczość, psychologia przedsiębiorczości, zastosowanie psychologii pozytywnej w zarządzaniu, zachowania organizacyjne, zarządzanie międzynarodowe, motywacja, zaangażowanie, pasja, przywództwo, praca zespołowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, pozytywne metody zarządzania organizacją, firmy wysokiej efektywności, komunikacja, well-being i work-life balance.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • przedsiębiorczość kobiet
 • pasja w przedsiębiorczości
 • rozwój ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
 • kulturowe uwarunkowania komunikacji
 • przywództwo pozytywne
 • przywództwo autentyczne
 • rozwój kompetencji menedżerskich w pracy przewodnika turystycznego
 • wpływ kultury organizacyjnej na model przywództwa
dr hab. Agata Austen, Prof. UE 

Problematyka: strategiczne zzl, zarządzanie różnorodnością, employer branding, przywództwo, well being i work-life balance, zatrudnialność, zrównoważone ZZL, praca w dobie informatyzacji, efektywność zzl. strategiczne zzl, zarządzanie różnorodnością, employer branding, przywództwo, well being i work-life balance, zatrudnialność, zrównoważone ZZL, praca w dobie informatyzacji, efektywność zzl. 

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • wpływ efektywności komunikowania się członków zespołów wirtualnych na ich poziom zaufania
 • wpływ zarządzania różnorodnością na satysfakcję z pracy wśród przedstawicieli różnych pokoleń
 • wpływ wymiany przywódca - podwładny na zachowania obywatelskie
 • wpływ stylu przywództwa kobiet na stanowiskach kierowniczych na poziom zaangażowania pracowników
 • wpływ specyfiki pracy pracowników branży transportowej na motywację, satysfakcję i zaangażowanie w miejscu pracy
 • oddziaływanie modelu zarządzania 4.0 na funkcjonowanie organizacji
dr Monika Rutkowska

Problematyka: zarządzanie karierą, motywowanie do pracy, szkolenie i doskonalenie personelu, rozwój personelu, zarządzanie talentami, oceny pracownicze, zarządzanie kulturą organizacyjną, zarządzanie multigeneracyjne, satysfakcja z pracy, zaangażowanie organizacyjne, zachowania dysfunkcjonalne, komunikowanie w organizacji.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie usługowej kariera zawodowa kobiet w XXI wieku
 • zarządzanie talentami w klubach piłkarskich
 • dyskryminacja w miejscu pracy
 • rozwój zawodowy pracowników
 • równowaga praca-życie menedżerów
 • wypalenie zawodowe kadry pedagogicznej
dr Adrian Pyszka

Problematyka: społeczna odpowiedzialność biznesu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zmiany organizacyjne i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi, innowacje, wykorzystanie inteligentnych technologii w produktach i usługach oraz w procesach zarządzania firmami i miastami

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim: 

 • employer branding i jego wpływ na przyciąganie talentów do organizacji
 • wpływ różnorodności na kulturę organizacyjną firmy
 • wykorzystanie inteligentnych algorytmów w procesach rekrutacji i selekcji
 • model biznesu oparty na idei świadomego konsumpcjonizmu i CSR
 • pomiar efektywności szkoleń pracowniczych
 • wpływ komunikacji niewerbalnej na pozycję lidera w organizacji
 • motywowanie pracowników generacji Y – wyzwania i szanse dla współczesnej organizacji
dr Łucja  Waligóra Problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, różnorodność i inkluzyjność pracowników, teoria oparta na zasobach, teoria oparta na wiedzy, teoria sprawiedliwości organizacyjnej, teoria kapitału społecznego, psychologia społeczna."  
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3