Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Zarządzanie

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Przemysław Zbierowski, Prof. UE

Problematyka: przedsiębiorczość, psychologia przedsiębiorczości, zastosowanie psychologii pozytywnej w zarządzaniu, zachowania organizacyjne, zarządzanie międzynarodowe, motywacja, zaangażowanie, pasja, przywództwo, praca zespołowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, pozytywne metody zarządzania organizacją, firmy wysokiej efektywności, komunikacja, well-being i work-life balance.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • przedsiębiorczość kobiet
 • pasja w przedsiębiorczości
 • rozwój ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
 • kulturowe uwarunkowania komunikacji
 • przywództwo pozytywne
 • przywództwo autentyczne
 • rozwój kompetencji menedżerskich w pracy przewodnika turystycznego
 • wpływ kultury organizacyjnej na model przywództwa
dr hab. Agata Austen, Prof. UE 

Problematyka: strategiczne zzl, zarządzanie różnorodnością, employer branding, przywództwo, well being i work-life balance, zatrudnialność, zrównoważone ZZL, praca w dobie informatyzacji, efektywność zzl. strategiczne zzl, zarządzanie różnorodnością, employer branding, przywództwo, well being i work-life balance, zatrudnialność, zrównoważone ZZL, praca w dobie informatyzacji, efektywność zzl. 

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • wpływ efektywności komunikowania się członków zespołów wirtualnych na ich poziom zaufania
 • wpływ zarządzania różnorodnością na satysfakcję z pracy wśród przedstawicieli różnych pokoleń
 • wpływ wymiany przywódca - podwładny na zachowania obywatelskie
 • wpływ stylu przywództwa kobiet na stanowiskach kierowniczych na poziom zaangażowania pracowników
 • wpływ specyfiki pracy pracowników branży transportowej na motywację, satysfakcję i zaangażowanie w miejscu pracy
 • oddziaływanie modelu zarządzania 4.0 na funkcjonowanie organizacji
dr Monika Rutkowska

Problematyka: zarządzanie karierą, motywowanie do pracy, szkolenie i doskonalenie personelu, rozwój personelu, zarządzanie talentami, oceny pracownicze, zarządzanie kulturą organizacyjną, zarządzanie multigeneracyjne, satysfakcja z pracy, zaangażowanie organizacyjne, zachowania dysfunkcjonalne, komunikowanie w organizacji.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie usługowej kariera zawodowa kobiet w XXI wieku
 • zarządzanie talentami w klubach piłkarskich
 • dyskryminacja w miejscu pracy
 • rozwój zawodowy pracowników
 • równowaga praca-życie menedżerów
 • wypalenie zawodowe kadry pedagogicznej
dr Adrian Pyszka

Problematyka: społeczna odpowiedzialność biznesu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zmiany organizacyjne i ich konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi, innowacje, wykorzystanie inteligentnych technologii w produktach i usługach oraz w procesach zarządzania firmami i miastami

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim: 

 • employer branding i jego wpływ na przyciąganie talentów do organizacji
 • wpływ różnorodności na kulturę organizacyjną firmy
 • wykorzystanie inteligentnych algorytmów w procesach rekrutacji i selekcji
 • model biznesu oparty na idei świadomego konsumpcjonizmu i CSR
 • pomiar efektywności szkoleń pracowniczych
 • wpływ komunikacji niewerbalnej na pozycję lidera w organizacji
 • motywowanie pracowników generacji Y – wyzwania i szanse dla współczesnej organizacji
dr Łucja  Waligóra Problematyka: zarządzanie zasobami ludzkimi, różnorodność i inkluzyjność pracowników, teoria oparta na zasobach, teoria oparta na wiedzy, teoria sprawiedliwości organizacyjnej, teoria kapitału społecznego, psychologia społeczna."  
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca