Przejdź do menu Przejdź do treści

Wykłady prowadzone przez Katedrę

Struktura zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest tak pomyślana, aby łączyć miękkie (społeczne) i twarde kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajęcia mają nie tylko dostarczyć kompetencji profesjonalnych, ale także pomóc Studentom w wyborze ich ścieżki kariery i odkryciu przewagi konkurencyjnej na rynku pracy

Wszyscy prowadzący zajęcia mają stały kontakt z biznesem i obok zajęć uniwersyteckich prowadzą zajęcia dla specjalistów i menedżerów lub wykonują projekty dedykowane firmom.

W ramach specjalności Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzone są zajęcia z między innymi następujących przedmiotów: 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
 • Motywowanie i nagradzanie personelu,
 • Etyka zawodowa,
 • Metody motywowanie pracowników,
 • Diagnozowanie i projektowanie systemów zarządzania,
 • Elastyczne formy zatrudnienia,
 • Władza menedżerska i przywództwo,
 • Techniki komunikowania się w firmach globalnych,
 • Organizacja i techniki pracy menedżera,
 • Zarządzanie kulturą organizacyjną,
 • Planowanie kariery,
 • Zarządzanie czasem,
 • Zarządzania samym sobą,
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Autoprezentacja menedżera,
 • Zarządzanie małym i średnim biznesem,
 • Zachowanie organizacyjne,
 • Controlling personalny i koszty pracy,
 • Negocjacje biznesowe,
 • Innowacje w zarządzaniu firmą,
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie talentami,
 • Szkolenie i doskonalenie personelu,
 • ZZL w sieci,

I inne:

 • Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów,
 • Nowoczesne ZZL,
 • Międzynarodowe ZZL,
 • Strategiczne ZZL,
 • Metodyka tworzenia biznes planów,
 • Ludzie e - biznesu,
 • ZZL w gospodarce turystycznej,
 • ZZL w gospodarce elektronicznej,
 • Pomiar efektywności ZZL,
 • Audyt funkcji personalnej,
 • Outsourcing funkcji personalnej,
 • Zmiany w ZZL,
 • System rozwoju zasobów ludzkich,
 • Zarządzanie własnymi kompetencjami,
 • Restrukturyzacja w ZZL,
 • Techniki motywacji,
 • Człowiek w organizacji,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Metody rekrutacji,
 • Ocenianie pracowników,
 • Outsourcing usług medycznych,
 • Tworzenie równowagi rodzina-praca,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Warsztaty inteligencji emocjonalnej,
 • Coaching i mentoring,
 • Kreowanie wizerunku pracodawcy,
 • Mity i rytuały organizacyjne,
 • Paradoksy ZZL,

Zajęcia prowadzone w języku angielskim:

 • Human resources management,
 • International human resources management,
 • nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • system wynagrodzeń w organizacji, 
 • metody kształtowania wynagrodzeń w organizacji
 • socjologia organizacji,
 • metoda assessment center,
 • zarządzanie organizacją wirtualną,

Zajęcia są prowadzone w trybie warsztatowym lub sterowanej dyskusji nad postawionymi problemami natury praktycznej. W niewielkim stopniu Studentom są dedykowane tradycyjne wykłady audytoryjne. Zaliczenia i egzaminy mają najczęściej charakter projektów zespołowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3