Grupa LinkedIn - Absolwenci Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Grupa jest platformą międzypokoleniowego kontaktu pomiędzy absolwentami kierunków logistycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz absolwentami i aktualnymi studentami. 

 

Zapraszamy do dołączenia do Grupy LinkedIn „Absolwenci Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach":