Junior Top Young - PSML

Junior Top Young - program rozwojowy skierowany do uczniów szkół średnich. Wspieramy rozwój młodych logistyków! 

Strona programu: https://topyoung100.pl/junior-top-young/
Polish Supply Management Leaders: http://psml.pl/ 

 

Dziękujemy za zaangażowanie Absolwentów Logistyki i Transportu UE Katowice w realizację I edycji programu! 

W zespole młodych profesjonalistów łańcucha dostaw byli to: Sylwia Brączek, Jakub Wybieralski, Izabela Preś, Maciej Dudek. 

W zespole menedżerów łańcucha dostaw byli to: Grzegorz Stańczak, Maciej Zwyrtek, Agata Zeman, Mikołaj Kokot, Karolina Mazurek. 

W zespole koordynatorów byli to: Teodor Kula, dr Piotr Hanus, Kacper Caniboł, Jakub Knauer. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.