Grzegorz Krawczyk

Rok ukończenia studiów:2012
Ukończony kierunek studiów:Ekonomia
Specjalizacja:Transport i logistyka
Wydział:Ekonomii
Obszary zawodowe:ekonomika transportu, miejskie i regionalne systemy transportowe, funkcjonowanie rynku TSL
Branże:transport
LinkedIn:www.linkedin.com/in/grzegorz-krawczyk-6272b0124/   

  

Jak przebiegała moja kariera zawodowa od czasu ukończenia studiów?  

Od 2012 pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katedra Transportu). Ekspert oceniający wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w dziedzinie transport i tabor miejski, w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Co w pracy zawodowej daje mi najwięcej satysfakcji? Z czego jestem dumny? Czym mogę się pochwalić? 

Rozwój współpracy nauki (Uczelni) z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizacja prac eksperckich na rzecz praktyki gospodarczej i jednostek administracji publicznej.

 

Co zmotywowało mnie do przystąpienia do Klubu? Czego oczekuję? Czy i jakie widzę korzyści w budowaniu relacji z innymi absolwentami, wspieraniu studentów w edukacji i wejściu na rynek pracy, współpracy z uczelnią?  

Wzmocnienia realizacji III misji Uczelni poprzez integrację środowiska studentów, wykładowców, absolwentów kierunków logistycznych. Konsekwentna współpraca powinna wytworzyć efekt synergii wpływając na poprawę jakości procesu dydaktycznego oraz wytworzenia sieci kontaktów eksperckich/biznesowych oraz wsparcia karier zawodowych absolwentów (członków klubu).