Procedura organizacji praktyk

Wszelka korespondencja prowadzona przez studentów oraz nauczycieli akademickich odbywa się z kont w domenie @uekat. Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan Kolegium Studiów.

Student podpisując porozumienie oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na 2 tygodnie przed planowanym odbyciem praktyk

  • wszystkie dokumenty należy przesłać w jednym mailu,
  • screen korespondencji musi zawierać odkryte/widoczne adresy mailowe studenta/promotora/przedstawiciela firmy).

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej.

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej i wykonanie zadań zawartych w porozumieniu" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Porozumienie, dołączając potwierdzenie firmy o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej przez studenta"

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki obowiązkowej z podpisem firmy i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). 

Krok 7. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zrealizowanymi zadaniami zaliczam praktykę". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą firmy i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki dodatkowej 

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki dodatkowej i wykonanie zadań zawartych w porozumieniu" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki dodatkowej.

Krok 4. Student odbywa praktykę.

Krok 5. Student po zakończonej praktyce dodatkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki dodatkowej z podpisem firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę realizacji praktyki dodatkowej wraz ze zgodą firmy na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 6. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

UWAGA!
Jeżeli planowane jest niezwłoczne uznanie praktyki dodatkowej na poczet praktyki obowiązkowej zaleca się przed przystąpieniem do kroku 5 powyższej procedury wygenerować formularz uznania innej aktywności w tym praktyki dodatkowej (pozycja 5 menu). Dzięki temu po zakończeniu praktyki dodatkowej student przedkłada pracodawcy jednocześnie kartę realizacji praktyki dodatkowej jak i kartę uznania innej aktywności.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na praktykę obowiązkową

Krok 2. Student uzyskuje podpis przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej i wykonanie zadań zawartych w Oświadczeniu" oraz imię i nazwisko przyjmującego na praktykę.

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Oświadczenie, dołączając potwierdzenie o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej przez studenta"

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną Oświadczenie wraz z wyrażoną zgodą przyjmującego na praktykę i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki obowiązkowej z podpisem przyjmującego na praktykę i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" 

Krok 7. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie przyjmującego na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami zaliczam praktykę". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą przyjmującego na praktykę i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ (). Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na praktykę dodatkową

Krok 2. Student uzyskuje podpis przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki dodatkowej, wykonanie zadań zawartych w Oświadczeniu" oraz imię i nazwisko przyjmującego na praktykę

Krok 3. Student przesyła wiadomością elektroniczną Oświadczenie wraz z wyrażoną zgodą przyjmującego na praktyki na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki dodatkowej.

Krok 4. Student odbywa praktykę.

Krok 5. Student po zakończonej praktyce dodatkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki dodatkowej z podpisem przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę, prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę realizacji praktyki dodatkowej wraz z potwierdzeniem przyjmującego na praktykę na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 6. Po uzyskaniu zgody dziekana, student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

UWAGA!
Jeżeli planowane jest niezwłoczne uznanie praktyki dodatkowej na poczet praktyki obowiązkowej zaleca się przed przystąpieniem do kroku 5 powyższej procedury wygenerować formularz uznania innej aktywności w tym praktyki dodatkowej (pozycja 5 menu). Dzięki temu po zakończeniu praktyki dodatkowej student przedkłada pracodawcy jednocześnie kartę realizacji praktyki dodatkowej jak i kartę uznania innej aktywności.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student uzupełnia Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie wymienionych wyżej zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zrealizowanymi zadaniami zaliczam praktykę".

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej wraz ze zgodą firmy, promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 5. Po uzyskaniu zgody dziekana, student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.