Procedura organizacji praktyk

Wszelka korespondencja prowadzona przez studentów oraz nauczycieli akademickich odbywa się z kont w domenie Uniwersytetu. Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan Kolegium Studiów.

Student podpisując porozumienie oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej.

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej i wykonanie zadań zawartych w porozumieniu" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Porozumienie, dołączając potwierdzenie firmy o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej przez studenta"

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki obowiązkowej z podpisem firmy i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). 

Krok 7. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zrealizowanymi zadaniami zaliczam praktykę". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą firmy i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki dodatkowej 

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki dodatkowej i wykonanie zadań zawartych w porozumieniu" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła wiadomością elektroniczną porozumienie wraz z wyrażoną zgodą firmy na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki dodatkowej.

Krok 4. Student odbywa praktykę.

Krok 5. Student po zakończonej praktyce dodatkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki dodatkowej z podpisem firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę realizacji praktyki dodatkowej wraz ze zgodą firmy na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 6. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

UWAGA!
Jeżeli planowane jest niezwłoczne uznanie praktyki dodatkowej na poczet praktyki obowiązkowej zaleca się przed przystąpieniem do kroku 5 powyższej procedury wygenerować formularz uznania innej aktywności w tym praktyki dodatkowej (pozycja 5 menu). Dzięki temu po zakończeniu praktyki dodatkowej student przedkłada pracodawcy jednocześnie kartę realizacji praktyki dodatkowej jak i kartę uznania innej aktywności.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na praktykę obowiązkową

Krok 2. Student uzyskuje podpis przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej i wykonanie zadań zawartych w Oświadczeniu" oraz imię i nazwisko przyjmującego na praktykę.

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Oświadczenie, dołączając potwierdzenie o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami wyrażam zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej przez studenta"

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną Oświadczenie wraz z wyrażoną zgodą przyjmującego na praktykę i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki obowiązkowej z podpisem przyjmującego na praktykę i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta" 

Krok 7. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie przyjmującego na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zadaniami zaliczam praktykę". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą przyjmującego na praktykę i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ (). Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na praktykę dodatkową

Krok 2. Student uzyskuje podpis przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę prosimy o e-maila o treści "Wyrażam zgodę na odbycie praktyki dodatkowej, wykonanie zadań zawartych w Oświadczeniu" oraz imię i nazwisko przyjmującego na praktykę

Krok 3. Student przesyła wiadomością elektroniczną Oświadczenie wraz z wyrażoną zgodą przyjmującego na praktyki na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie na odbycie praktyki dodatkowej.

Krok 4. Student odbywa praktykę.

Krok 5. Student po zakończonej praktyce dodatkowej dostarcza Kartę realizacji praktyki dodatkowej z podpisem przyjmującego na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez przyjmującego na praktykę, prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta". Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę realizacji praktyki dodatkowej wraz z potwierdzeniem przyjmującego na praktykę na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 6. Po uzyskaniu zgody dziekana, student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

UWAGA!
Jeżeli planowane jest niezwłoczne uznanie praktyki dodatkowej na poczet praktyki obowiązkowej zaleca się przed przystąpieniem do kroku 5 powyższej procedury wygenerować formularz uznania innej aktywności w tym praktyki dodatkowej (pozycja 5 menu). Dzięki temu po zakończeniu praktyki dodatkowej student przedkłada pracodawcy jednocześnie kartę realizacji praktyki dodatkowej jak i kartę uznania innej aktywności.

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student uzupełnia Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej

Krok 2. Student uzyskuje podpis firmy. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentu przez firmę prosimy o e-maila o treści "Potwierdzam odbycie praktyki oraz wykonanie wymienionych wyżej zadań przez studenta" oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w firmie (adres email musi mieć domenę firmy w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnioną Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie firmy. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża akceptację, wpisując w treści wiadomości elektronicznej do studenta następujący tekst: "Po zapoznaniu się z wymiarem czasowym i zrealizowanymi zadaniami zaliczam praktykę".

Krok 4. Student przesyła wiadomością elektroniczną Kartę uznania innej aktywności, w tym praktyki dodatkowej, jako praktyki obowiązkowej wraz ze zgodą firmy, promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 5. Po uzyskaniu zgody dziekana, student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.