Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedura organizacji praktyk

Wszelka korespondencja prowadzona przez studentów oraz nauczycieli akademickich odbywa się z kont w domenie @uekat. Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan Kolegium Studiów.

Student podpisując porozumienie oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na 2 tygodnie przed planowanym odbyciem praktyk

  • wszystkie dokumenty należy przesłać w jednym mailu,
  • screen korespondencji musi zawierać odkryte/widoczne adresy mailowe studenta/promotora/przedstawiciela firmy).

1. Praktyka obowiązkowa (poza uczelnią)

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z przyjmującym na praktykę, uzupełnia Porozumienie o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej.

Krok 2. Student uzyskuje podpis i pieczęć przedstawiciela instytucji przyjmującej na praktykę. Jeżeli nie ma możliwości podpisania i opieczętowania dokumentu przez instytucję prosimy o e-maila potwierdzającego przyjęcie na praktykę oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w instytucji przyjmującej (adres email musi mieć domenę instytucji w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora drogą elektroniczną wypełnione Porozumienie, dołączając potwierdzenie instytucji o zgodzie na przyjęcie go na praktykę. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej na porozumieniu (par. 4) lub mailowo.

Krok 4. Student przesyła mailem porozumienie wraz z wyrażoną zgodą instytucji i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami - wpisując w temacie wiadomości: POROZUMIENIE. Student otrzymuje informację o zgodzie dziekana na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej uzupełnia Kartę realizacji praktyki obowiązkowej uzyskując podpis instytucji i promotora. Jeżeli nie ma możliwości podpisania i opieczętowania dokumentu przez instytucję prosimy o e-maila potwierdzającego odbycie praktyki oraz wykonanie zadań przez studenta oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w instytucji (adres email musi mieć domenę instytucji w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia). 

Krok 7. Student przesyła do promotora mailem wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie instytucji . Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor zalicza praktykę na karcie realizacji praktyki obowiązkowej lub mailowo. Student przesyła mailem Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą instytucji i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

2. Praktyka obowiązkowa (w jednostce organizacyjnej UE w Katowicach)

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student, w porozumieniu z jednostką organizacyjną UE przyjmującą na praktykę, uzupełnia Oświadczenie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o przyjęciu studenta na praktykę obowiązkową

Krok 2. Student uzyskuje podpis i pieczęć przyjmującego na praktykę. 

Krok 3. Student przesyła do promotora mailem wypełnione Oświadczenie. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor wyraża zgodę na odbycie praktyki obowiązkowej na porozumieniu (par. 4) lub mailowo.

Krok 4. Student przesyła mailowo Oświadczenie wraz z podpisem promotora (w par. 4) lub mailową zgoda promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami. Student otrzymuje informację o zgodzie dziekana na odbycie praktyki obowiązkowej.

Krok 5. Student odbywa praktykę.

Krok 6. Student po zakończonej praktyce obowiązkowej uzupełnia Kartę realizacji praktyki obowiązkowej uzyskując na niej podpis i pieczęć przyjmującego na praktykę i podpis promotora. 

Krok 7. Student przesyła do promotora mailowo wypełnioną Kartę realizacji praktyki obowiązkowej. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor zalicza praktykę na karcie realizacji praktyki obowiązkowej lub mailowo. Student przesyła mailem Kartę Realizacji Praktyki wraz ze zgodą przyjmującego na praktykę i promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 8. Student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

3. Uznanie innej aktywności

Przed rozpoczęciem procedury realizacji praktyk Student wypełnia ELEKTRONICZNY FORMULARZ. Na adres mailowy Studenta (w domenie UEKAT) zostanie wysłany mail z załączonym zestawem wstępnie spersonalizowanych (w oparciu o podane przez Studenta dane) wymaganych dokumentów w formacie PDF. Po ich wydrukowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1. Student uzupełnia Kartę uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej

Krok 2. Student uzyskuje podpis i pieczęć instytucji na Karcie uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej. Jeżeli nie ma możliwości podpisania i opieczętowania dokumentu przez instytucję prosimy o e-maila potwierdzającego realizację aktywności studenta i wykonanie zadań wymienionych w karcie oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej w instytucji (adres email musi mieć domenę instytucji w celu weryfikacji wiarygodności potwierdzenia).

Krok 3. Student przesyła do promotora mailowo wypełnioną Kartę uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej, dołączając potwierdzenie instytucji. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją promotor uznaje efekty uczenia się osiągnięte w ramach innej aktywności studenta na karcie uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej lub mailowo.

Krok 4. Student przesyła mailowo Kartę uznania innej aktywności jako praktyki obowiązkowej wraz ze zgodą instytucji oraz promotora na adres otrzymany w mailu wraz z formularzami.

Krok 5. Po uzyskaniu zgody dziekana, student otrzymuje informację o zaliczeniu praktyki.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca