Przejdź do menu Przejdź do treści

Certyfikaty i akredytacje

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna  1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 1 – znowelizowanej 20 lipca 2001 r. – ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

Nadrzędną wartością, którą Polska Komisja Akredytacyjna kieruje się w swoich pracach, jest dobro społeczne, ponieważ jakość i efektywność kształcenia w istotny sposób przyczyniają się do rozwijania kapitału intelektualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Polska Komisja Akredytacyjna realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Troską Komisji jest to, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjność procesu dydaktycznego oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Akredytacja jest najważniejszą metodą oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych.
Jej celem jest potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia określone przez instytucję akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Każda akredytacja zawiera w sobie dwa elementy: samoocenę przygotowaną przez szkołę oraz wizytację Zespołu Oceniającego powołanego przez Komisję Akredytacyjną, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie akredytacji.

Uchwały Prezydium PKA zawierające oceny programowe akredytowanych kierunków:

 

KierunekOcenaUchwała PKA
Gospodarka turystyczna pozytywna Uchwała nr 242/2023
Gospodarka przestrzenna pozytywna Uchwała nr 241/2023
Analityka gospodarcza pozytywna Uchwała nr 149/2023
Ekonomia pozytywna Uchwała nr 148/2023
Finanse i rachunkowość pozytywna Uchwała nr 426/2022
Logistyka pozytywna Uchwała nr 292/2021
Informatyka i ekonometria pozytywna Uchwała nr 193/2021
Międzynarodowe stosunki gospodarcze pozytywna Uchwała nr 192/2021
Informatyka pozytywna Uchwała nr 132/2020, Uchwala nr 133/2020
Logistyka (Wydział Zarządzania)
pozytywna Uchwała nr 432/2019
Przedsiębiorczość i Finanse (Wydział Ekonomii) pozytywna Uchwała nr 356/2018
Finanse menedżerskie (Wydział Zarządzania)
pozytywna Uchwała nr 219/2018
Zarządzanie (Wydział Zarządzania) pozytywna Uchwała nr 220/2018
Ekonomia (Wydział Ekonomii) pozytywna Uchwała nr 127/2017
Gospodarka przestrzenna (Wydział Ekonomii) pozytywna Uchwała nr 128/2017
Finanse i rachunkowość (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) pozytywna Uchwała nr 253/2016
Logistyka (Wydział Ekonomii) pozytywna Uchwała nr 372/2015
Analityka gospodarcza (Wydział Zarządzania) wyróżniającaUchwała nr 237/2015
Gospodarka turystyczna (Wydział Zarządzania) wyróżniająca Uchwała nr 238/2015
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Wydział Ekonomii/ Wydział Zarządzania) pozytywna Uchwała nr 321/2014
Informatyka i ekonometria (Wydział Informatyki i Komunikacji) pozytywna Uchwała nr 686/2013
Informatyka (Wydział Informatyki i Komunikacji) pozytywna Uchwała nr 532/2013
Logistyka (Wydział Zarządzania) pozytywna Uchwała nr 411/2012

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca