Przejdź do menu Przejdź do treści

Misja

Misja

Misja UE Katowice 2025 nawiązuje bezpośrednio do misji przyjętej w Strategii Rozwoju UE Katowice 2018-2025 i brzmi następująco:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w odpowiedzialny i profesjonalny sposób prowadzi badania naukowe oraz kształci kadrę o wysokich kwalifikacjach z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, logistyki, administracji oraz informatyki i komunikacji. Jako wspólnota akademicka utożsamiamy się z dynamicznie rozwijającym się regionem i otoczeniem, oferując uczenie przez całe życie oraz wspierając przedsiębiorczość, biznes i sektor publiczny. Jesteśmy uczelnią otwartą na współpracę międzynarodową i ekspercką. Tworzymy społeczność opartą na wspólnych wartościach i zaufaniu, umożliwiamy wyrównywanie szans i przeciwdziałamy wszelkim formom wykluczenia.  

Wartości

  1. Profesjonalizm (P)  
  2. Innowacyjność (I)  
  3. Otwartość (O) 
  4. Współpraca (W) 
  5. Zaangażowanie (Z)  
  6. Wrażliwość (W) 

Wizja rozwoju

W oparciu o kluczowe wartości sformułowana została wizja rozwoju Uniwersytetu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego. To społeczność akademicka otwarta na współpracę z otoczeniem, która tworzy i wdraża wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz rozwoju regionu, kraju i zagranicy. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca