Komitety Naukowe

Komitety Naukowe są jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.