Przejdź do menu Przejdź do treści

Komitety Naukowe

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Rektora w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i zaleceniem dotyczącym ograniczenia kontaktów bezpośrednich prosimy o kontakt telefoniczny i e-mail. Kontakt bezpośredni jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu w Dziale Wsparcia Komitetów Naukowych. 

Komitety Naukowe są jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Komitet  Naukowy Dyscypliny Ekonomii i Finanse oraz Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości są organami, które zostały powołane przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 19 września 2019 roku, na mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. 

Zadaniem Komitetów jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej, dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej, a w szczególności:

  1. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
  2. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  3. Nadawanie stopni naukowych.

Pierwsza kadencja komitetów rozpoczęła się od 1 października 2019 roku i trwała do 30 września 2020 roku. Każdy z Komitetów Naukowych składał się z 15 członków. 

Pierwszym Przewodniczącym Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse został prof. dr hab. Grzegorz Kończak.
Pierwszą Przewodniczącą Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości została prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca