Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego Ekonomia i Finanse w roku akademickim 2019/2020

Semestr zimowy

3 października 2019 r.
24 października 2019 r.
21 listopada 2019 r.
12 grudnia 2019 r.
23 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni

20 lutego 2020 r.
19 marca 2020 r. - nie odbyło się
23 kwietnia 2020 r. - nie odbyło się
21 maja 2020 r. - nie odbyło się
4 czerwca 2020 r.
18 czerwca 2020 r.
2 lipca 2020 r.
17 września 2020 r.