Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego Ekonomia i Finanse w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy

22 października 2020 r.
19 listopada 2020 r.
10 grudnia 2020 r.
21 stycznia 2021 r.

Semestr letni

25 lutego 2021 r.
18 marca 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
20 maja 2021 r. 
17 czerwca 2021 r.
23 września 2021 r.