Przewody doktorskie w toku

Przewód doktorski mgr Józefiny Król-Nowinski

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Damian Walczak, prof. UMK
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Anny Sekuły

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Alicji Sroki-Lacković

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr. Jarosława Piotra Walla

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Zakończone przewody doktorskie