Przewody doktorskie w toku

Przewód doktorski mgr Olgi Grzybek

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Melania Bąk, prof. UEW
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Mariusz Andrzejewski prof. UEK
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr. Grzegorza Sitka

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ
recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Józef Pociecha
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Małgorzaty Starczewskiej

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UEW
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski dr. Jakuba Stefka

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Anna Dąbrowska
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej 

Przewód doktorski mgr Wioletty Świebody

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Melania Bąk, prof. UEW
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr. Jarosława Piotra Walla

recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
recenzja pracy doktorskiej - dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej

Przewód doktorski mgr. Michała Wróblewskiego

recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Jolanta Chluska
recenzja pracy doktorskiej - prof. dr hab. Wanda Skoczylas
streszczenie pracy doktorskiej w języku angielskim
zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej  

Zakończone przewody doktorskie