Skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse

1.   prof. dr hab. Grzegorz Kończak
      Przewodniczący Komitetu Dyscypliny Ekonomia i Finanse

2.   dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE
      Wice-przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse

3.   prof. dr hab. Teresa Famulska
4.   prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
5.   prof. dr hab. Janina Harasim
6.   prof. dr hab. Stanisław Swadźba
7.   prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
8.   prof. dr hab. Janusz Wywiał
9.   dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
10. dr hab. Urszula Grzega, prof. UE
11. dr hab. Krystian Pera, prof. UE
12. dr hab. Józef Pfaf, prof. UE
13. dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE
14. dr hab. Artur Walasik, prof. UE
15. dr hab. Robert Wolny, prof. UE