Skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse

prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Prof. dr hab. Grzegorz Kończak

Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 409
40-226 Katowice
Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

Wice-przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse
ul. Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 409
40-226 Katowice

Pozostali członkowie Komitetu Naukowego:

 1. prof. dr hab. Teresa Famulska
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 3. prof. dr hab. Janina Harasim
 4. prof. dr hab. Stanisław Swadźba
 5. prof. dr hab. Grażyna Trzpiot
 6. prof. dr hab. Janusz Wywiał
 7. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
 8. dr hab. Urszula Grzega, prof. UE
 9. dr hab. Krystian Pera, prof. UE
 10. dr hab. Józef Pfaff, prof. UE
 11. dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE
 12. dr hab. Artur Walasik, prof. UE
 13. dr hab. Robert Wolny, prof. UE