Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy

3 października 2019 r.
24 października 2019 r.
28 listopada 2019 r.
19 grudnia 2019 r.
30 stycznia 2020 r.

semestr letni

27 lutego 2020 r.
26 marca 2020 r. - nie odbyło się
30 kwietnia 2020 r. - nie odbyło się
28 maja 2020 r.
25 czerwca 2020 r.
17 września 2020 r.