Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w roku akademickim 2020/2021

semestr zimowy

29 października 2020 r.
26 listopada 2020 r.
17 grudnia 2020 r.
21 stycznia 2021 r. (posiedzenie przełożone z dnia 28 stycznia 2021r.)

semestr letni

25 lutego 2021 r.
25 marca 2021 r. 
29 kwietnia 2021 r.
27 maja 2021 r.
24 czerwca 2021 r.
30 września 2021 r.