Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w roku akademickim 2021/2022

semestr zimowy

28 października 2021 r.
25 listopada 2021 r.
20 grudnia 2021 r.
27 stycznia 2022 r.

semestr letni

24 lutego 2022 r.
31 marca 2022 r. 
28 kwietnia 2022 r.
26 maja 2022 r.
27 czerwca 2022 r.
29 września 2022 r.