Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w roku akademickim 2022/2023

semestr zimowy

27 października 2022 r.
24 listopada 2022 r.
15 grudnia 2022 r.
26 stycznia 2023 r.

semestr letni

23 lutego 2023 r.
30 marca 2023 r. 
27 kwietnia 2023 r.
25 maja 2023 r.
23 czerwca 2023 r.
28 września 2023 r.