Harmonogram posiedzeń Komitetu Naukowego dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy

3 października 2019r.
24 października 2019r.
28 listopada 2019r.
19 grudnia 2019r.
30 stycznia 2020r.

semestr letni

27 lutego 2020r.
26 marca 2020r.
30 kwietnia 2020r.
28 maja 2020r.
25 czerwca 2020r.