Postępowania habilitacyjne w toku

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po 1.10.2019r. (kliknij tutaj)

  

Postępowania habilitacyjne zakończone