Skład Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

1.    prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
       Przewodnicząca Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

2.   dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE
      Wice-Przewodniczący Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

 

3.   prof. dr hab. Wojciech Dyduch
4.   prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
5.   prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
6.   prof. dr hab. Anna Lipka
7.   prof. dr hab. Maciej Nowak
8.   prof. dr hab. Janusz Strużyna
9.   prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
10. prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc
11. prof. dr hab. Ewa Ziemba
12. dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE
13. dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE
14. dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
15. dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE