Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Ekonomicznych w Katowicach reguluje Uchwała nr 123/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

 

Szczegółowe informacje w przygotowaniu.