Kontakt

Photo of Krzysztof  Niestrój

Krzysztof Niestrój

Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji: krk.ue.katowice.pl 

Wejście do Systemu "S4": https://sylabusy.ue.katowice.pl/uczelnia

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice