Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

  1. Współtworzenie koncepcji oraz rozwiązań szczegółowych dotyczących programów kształcenia w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji.
  2. Współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących programów kształcenia.
  3. Konsultacje dla osób zaangażowanych w proces tworzenia i doskonalenia programów kształcenia, w szczególności dla kuratorów kierunków studiów.
  4. Opiniowanie projektowanych programów kształcenia z punktu widzenia uczelni jako całości oraz relacji pomiędzy jej poszczególnymi jednostkami.
  5. Koordynacja działań wydziałów w zakresie potwierdzania efektów uczenia się.
  6. Administrowanie słownikami danych systemu S4.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3