Przejdź do menu Przejdź do treści

Samoocena kontroli zarządczej jest  procesem, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania jednostki (m.in Uniwersytetu) przez pracowników i kierownictwo. Jest to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać ogólny obraz tego, które obszary funkcjonują dobrze, a w których obszarach występują problemy. Z punktu widzenia osoby zarządzającej (Rektor Uniwersytetu) może to być cenna informacja o tym jakie należy podjąć działania w celu usprawnienia mechanizmów funkcjonowania jednostki (Uniwersytetu). 

Zgodnie z definicją ustawową wyrażoną w art. 68 Ustawy o finansach publicznych kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w Uniwersytecie,  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W każdej prawidłowo działającej jednostce kierownictwo powinno wiedzieć, czy:

·       poszczególne komórki organizacyjne prawidłowo realizują przypisane im zadania;

·       działają oszczędnie, wydajnie i skutecznie;

·       dostarczając produkty i usługi na odpowiednim poziomie;

·       przestrzegane są normy prawne oraz zarządzenia, polecenia i wytyczne kierownictwa;

·       są chronione zasoby (przed przypadkami marnotrawstwa, złego zarządzania, błędów, nadużyć itp.)

Samoocena kontroli zarządczej umożliwia pracownikom i kierownikom ocenę funkcjonowania wskazanych powyżej elementów, które składają się na kontrolę zarządczą. Jedną z metod przeprowadzenia samooceny jest wykorzystanie do tego celu ankiet (kwestionariuszy).   

Podstawy prawne:

1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.  „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.)

2. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11)

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3