Do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej został przygotowany  kwestionariusz składający się z  pytań zawartych w pięciu częściach odpowiadających grupom A – E wyznaczonym w standardach kontroli zarządczej. 

Kwestionariusz będzie dostępny w formie elektronicznej 

Pytania zawarte w kwestionariuszu różnią się w zależności od tego czy wypełniać go będzie osoba zajmująca kierownicze stanowisko czy pozostali pracownicy Uniwersytetu. 

Aby przybliżyć, kiedy standardy kontroli zarządczej w wymienionych grupach są spełnione, poniżej przedstawione zostały warunki, podejmowane działania oraz mechanizmy, które powinny istnieć.