Terminarz przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej:

Do 15 listopada  - zatwierdzenie przez J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak dokumentów i procedur dotyczących samooceny  kontroli zarządczej za rok 2020 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Do 15 grudnia 2020 r. – przekazanie kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom wybranych jednostek ankiet samooceny kontroli zarządczej w Uniwersytecie.

Do 15 stycznia 2020 r. – zwrot ankiet samooceny kontroli zarządczej w Uniwersytecie

20 -31 styczeń 2020 r. opracowanie wyników i raportu samooceny.