Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Dyrektor
Sekretariat
327865002
327865011
Departament Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Księgozbioru

Sekcja Skontrum BG UE
Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Magazynierzy
327865044
327865045
327865049
327865052
327865053
327865124
327865132
327865135
327865136
327865139
327865144
327865143
327865145