Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych
Kierownik7792
Sekretariat

7790

7786

Zespół Języka Angielskiego

7787

7795

7796

7797

Zespół Języka Niemieckiego7788
Zespół Języka Romańskiego

7794

7789

Zespół Języków Słowiańskich7793