Organizacje związkowe i studenckie, stowarzyszenia

Parlament Studencki 7216
7498
Niezależne Zrzeszenie Studentów 7226
7219
Akademicki Związek Sportowy 7241
7242 
AIESEC 7240
7243
ECID 7225
INFOR 7227
Organizacja Studencka Paneuropa 7224
Progress 7228
Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” 7238
Stowarzyszenie Absolwentów 7220