Doktoraty honoris causa

Najwyższą godnością nadawaną przez Senat Uczelni jest tytuł doktora honoris causa. Nadanie doktoratu honoris causa stanowi symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tytuł ten nadaje się osobom za wybitne osiągnięcia na polu nauki lub kultury oraz w innej działalności służącej dobru wspólnemu narodu lub ludzkości. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do „Honorowej Księgi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Poczet Doktorów honoris causa Uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach

1972

Jan Mitręga

Minister górnictwa i energetyki w latach 1959–1974, wiceprezes Rady Ministrów w latach 1970–1975. Ambasador w Czechosłowacji od 1975 do 1982 roku.

Hans Borchert

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

1987

Józef Szaflarski

Geograf, kartograf, rektor WSE w latach 1958-1965, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jean H.P. Paelinck

Profesor ekonomii, w dyscyplinie gospodarki przestrzennej, statystyk i ekonometryk, profesor Erasmus University, Rotterdam, George Mason University USA.

1995

Kazimierz Zając

Profesor nauk ekonomicznych, statystyk, Profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żołnierz Armii Krajowej.

Bernd Hamm

Niemiecki socjolog, profesor Uniwersytetu w Trewirze. Przewodniczący Komitetu Społecznego Niemieckiej Komisji UNESCO, założyciel i dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Trewirze.

1998

Tadeusz Mazowiecki

Polityk, publicysta. Ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, Kawaler Orderu Orła Białego.

1999

Bohdan Gruchman

Profesor ekonomii, prawnik, dyplomata i działacz społeczny, rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1989-1996.

2004

Ber Haus

Profesor ekonomii, wybitny przedstawiciel nauk o zarządzaniu, wieloletni profesor Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

2005

Leszek Balcerowicz

Polityk i ekonomista, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997–2000), prezes Narodowego Banku Polskiego (2001–2007). Kawaler Orderu Orła Białego.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2011

Jacques Delors

Francuski ekonomista i polityk. W latach 1985-1995 przewodniczący kolejnych Komisji Europejskich. Przewodniczący Rady Dyrektorów Kolegium Europejskiego w Brugii. Współtwórca wspólnotowej polityki względem krajów członkowskich i regionów oraz wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej.

2013

Szewach Weiss

Izraelski polityk, profesor nauk politycznych, Przewodniczący Knesetu (1992–1996), ambasador Izraela w Polsce (2001–2003).

2015

Bogusław Fiedor

Ekonomista, specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz mikroekonomii; profesor i w latach 2005-2012 rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

2021

Malay Ghosh

Światowy autorytet w zakresie teorii statystyki oraz jej zastosowań, między innymi, w naukach ekonomicznych i społecznych. Profesor Uniwersytetu Florydzkiego.

2022

Bogdan Nogalski

jeden z najwybitniejszych polskich  profesorów w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości, kreator tożsamości nauk o organizacji i zarządzaniu w Polsce.