Przejdź do menu Przejdź do treści

Karol Adamiecki

Zbiór zawiera wszystkie typy materiałów związane z osobą Karola Adamieckiego, jego życiem i działalnością: publikacje książkowe, wydawnictwa okolicznościowe, fotografie, medale, plakaty, pocztówki i artykuły z czasopism.

                         Zbiór fotografii                                 1983 rokiem Karola Adamieckiego /TNOiK/

                                                                                                     /medal oprawny/

 

     Medal "1983 rokiem Karola Adamieckiego"      Harmonogram pracy walcowni blach cienkich

                                                                                                       /fragment/

  

    Medal "Zasłużonemu w rozwoju uczelni WSE              Medal I edycji "Konkursu o nagrodę

                     w Katowicach"                                        im. Karola Adamieckiego" prezydenta miasta

                                                                                                      Dąbrowa Górnicza

 

                     Akcje /kopie/                                                                 Pocztówki /kopie/

                Pocztówki /kopie/                                                                   Zdjęcia

 

      Ulotki programowe z konferencji i wystaw                           Publikacje książkowe

 

                                                        Publikacje książkowe

 

                                     Najstarsze publikacje książkowe z lat 1932, 1949

  

                                                       Czasopisma i artykuły

   

                                              Portret ojca i zezwolenie na ślub rodziców /kopie/

 

                   Akt chrztu, 1866 r. /kopia/                                         Publikacje książkowe

 

Plakat wydany przez Politechnikę Warszawską              Portret pędzla Romualda Korusa

                        /kopia/                                                                          /kopia/

 

                       Film "PIMCO 1924"                                Materiały z Sesji naukowej poświęconej

/Praque International Management Congress/             150-leciu urodzin Karola Adamieckiego

                                                                                              pod red. Alojzego Czecha

 

Referat i przemówienie wygłoszone przez 
prof. K. Adamieckiego  podczas Pierwszego Zjazdu
Polskiego Naukowej Organizacji Pracy w 1924 roku
-  opublikowane  w: NAUKOWA ORGANIZACJA PRACY.
Pierwszy Zjazd Polski 1924,  nakładem Komitetu
Wykonawczego Zrzeszeń Naukowej Organizacji Pracy
w Polsce, Warszawa 1925r. ss. 369

 

 
 

                                                

 

                                                 

 

                                             

 

      

                                                                          

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca