Kontakt

dr Bartłomiej J. Gabryś

Pełnomocnik Rektora ds. relacji z mediami
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 419
40-226 Katowice

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice