Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PKZP 11 maja

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zawiadamia, że zgodnie ze statutem PKZP §19 ust. 2 w środę 11 maja 2021 r. w sali 201 w budynku E

  • o godz. 15.15 - I termin,
  • o godz. 15.30 - II termin,

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które zapraszamy członków PKZP.

Liczymy na niezawodne przybycie delegatów członków PKZP.