Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Treść zgody członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przetwarzanie przez nią danych osobowych

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[1] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych określonych w Statucie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (zwanej dalej „KZP”) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (zwanego dalej „Uniwersytetem”) na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP przy Uniwersytecie, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, przez administratorów danych osobowych (KZP i Uniwersytet), którzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi i są współadministratorami danych osobowych, w ramach współdziałania przy funkcjonowaniu KZP i realizacji jej zadań ustawowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z możliwości realizacji zadań ustawowych dotyczących KZP.”

------------------------------------------------------------------------------------------

Treść zgody poręczyciela pożyczki (udzielonej członkowi KZP) na przetwarzanie danych osobowych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[1] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych określonych w Statucie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (zwanej dalej „KZP”) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (zwanego dalej „Uniwersytetem”) na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych w związku z poręczaniem pożyczki udzielanej przez KZP przy Uniwersytecie. Jestem świadoma/y, iż administratorami danych osobowych jest KZP i Uniwersytet, którzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi i są współadministratorami danych osobowych, w ramach współdziałania przy funkcjonowaniu KZP i realizacji jej zadań ustawowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby poręczać pożyczkę członka KZP”.

------------------------------------------------------------------------------------------

Treść zgody osoby uprawnionej (do objęcia wkładów po zmarłym członku KZP) na przetwarzanie danych osobowych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[1] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych określonych w Statucie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (zwanej dalej „KZP”) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (zwanego dalej „Uniwersytetem”) na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych w związku ze wskazaniem mnie, przez członka KZP przy Uniwersytecie, jako osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie jego śmierci. Jestem świadoma/y, iż administratorami danych osobowych jest KZP i Uniwersytet, którzy zawarli umowę o współadministrowanie danymi osobowymi i są współadministratorami danych osobowych, w ramach współdziałania przy funkcjonowaniu KZP i realizacji jej zadań ustawowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zostać osobą uprawnioną do zapisu wkładów członka KZP.”

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprost.).

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3