Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Do zadań Sekretariatu należy obsługa organizacyjna i sekretarska Kanclerza i jego Zastępcy, w szczególności:

  1. prowadzenie terminarza spotkań Kanclerza i jego Zastępcy;
  2. przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych;
  3. obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
  4. przedkładanie dokumentów do podpisu;
  5. przedkładanie Kanclerzowi i jego Zastępcy spraw wymagających ich decyzji;
  6. informowanie pracowników i jednostek organizacyjnych o sposobie załatwienia sprawy;
  7. przygotowywanie analiz, raportów oraz projektów pism i dokumentów zleconych przez Kanclerza i jego Zastępcę;
  8. przygotowywanie wniosków dotyczących podróży służbowych Kanclerza i jego Zastępcy;
  9. prowadzenie ewidencji i registratury akt sekretariatu;
  10. zapewnianie technicznej obsługi posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez Kanclerza i jego Zastępcę.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca