Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której zadaniem jest wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach audyt wewnętrzny jest organizowany i realizowany przez Audytora Wewnętrznego.