Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna stanowi istotne wsparcie w realizacji celów i zadań Uniwersytetu. Jej zadaniem jest usprawnienie działalności, zbadanie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz opracowanie strategii postępowania.

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach kontrola wewnętrzna jest organizowana i realizowana przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.