SWWZ Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM

SWWZ Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM - za nami

W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM z następującym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie SWWZ Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania SWWZ Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za lata 2014,2015, 2016, 2017, 2018 oraz opinii Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za lata 2014,2015, 2016, 2017, 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności za lata za lata 2014,2015, 2016, 2017, 2018.
 8. Przyjęcie sprawozdań za lata 2014,2015, 2016, 2017, 2018 z działalności i głosowanie w/s udzielenia absolutorium
  1. Zarządowi Stowarzyszenia
  2. Komisji Rewizyjnej
 9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Władz Stowarzyszenia.
 10. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.