Stowarzyszenie Absolwentów COLLEGIUM

Stowarzyszenie zrzesza osoby, które studiowały na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także pracowały/pracują na Uczelni przez co najmniej 10 lat.

Cele Stowarzyszenia wiążą się w sposób szczególny z umocnieniem pozycji absolwentów, działalnością w zakresie nauki i edukacji, popularyzacją dorobku naukowego Uczelni i absolwentów.

Aktualności

Fundacja im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM” oraz JM REKTOR dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zapraszają  na COROCZNY ZJAZD ABSOLWENTÓW / Katowice... [Więcej]
Fundacja im. Karola Adamieckiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Zarząd Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM zaprasza na spotkanie w dniu w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 pokój 240 F z Prof. zw.... [Więcej]
Dziekan Wydziału Zarządzania i dyrektor Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego zapraszają na uroczystą Sesję Naukową poświęconą uczczeniu 150 rocznicy urodzin prof. Karola Adamieckiego (1866-1933) współtwórcy nauk o zarządzaniu w Polsce; patrona... [Więcej]
W piątek 20 listopada 2015 r. odbył się coroczny XIV Zjazd Absolwentów naszej Uczelni. Zjazd rozpoczął się zgodnie z programem o godz. 18:00. Gości przywitał Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów "COLLEGIUM" Pan Wiesław Rola.  W imieniu władz... [Więcej]
W dniu 25 czerwca 2015 roku w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14 a o godz. 16.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie... [Więcej]